5 tips voor Lean personeelsplanning


Auteur : Frans-Jan Boekholt

Wat ooit begon als een efficiency-methode in de industrie in Japan, heeft Lean zich inmiddels doorontwikkeld tot een wereldwijd toegepaste methodiek voor alle denkbare processen in iedere organisatie. Denk dus gerust ook aan Lean personeelsplanning.
Want de Lean managementmethode stelt het voorkomen van verspilling en het verhogen van de klanttevredenheid voorop, om zo te zorgen voor kortere doorlooptijden en kostenbesparing. Ook HRM-processen kunnen heel goed door een Lean-bril bekeken worden, stelt Frans-Jan Boekholt, managing partner van HR-adviesbureau BBKwadraat. HRM is namelijk een kei in processen en procedures, maar of die altijd zo efficiënt zijn is nog maar de vraag.

Neem bijvoorbeeld strategische personeelsplanning (SPP). Ook dat kan een stuk ‘leaner’. Waar SPP gaat over het hebben van actueel inzicht in de huidige en in de toekomstige gewenste kwaliteit en kwantiteit van de personeelsformatie, gaat Lean personeelsplanning over de meest efficiënte en effectieve manier om dat strategisch personeelsmanagement uit te voeren.
Gaat er bijvoorbeeld iemand met pensioen, dan zou je zijn of haar vervanger al klaar hebben moeten staan, intern opgeleid en wel. De processen om dit voor elkaar te krijgen moeten naadloos op elkaar aansluiten. De Lean Six Sigma methode biedt hiervoor een framework. Zo blijf je als organisatie op gestructureerde wijze continu verbeteren, ook op het gebied van SPP. Maar hoe kun je strategische personeelsplanning door een Lean Six Sigma-bril bekijken? Vijf tips.

1. Betrek medewerkers en lijnmanagement actief bij SPP

Als je SPP lean en mean wilt aanpakken, is het essentieel om je als HR te verdiepen in de business. Wanneer je aansluiting vindt bij de behoeften van het lijnmanagement, zullen zij snel de waarde van SPP inzien. Sterker nog, ze zullen zelf bij HR aankloppen voor strategische personeelsplanning. Dit versoepelt het proces aanzienlijk.
Ook het betrekken van de werkvloer is cruciaal. Daar vind je de mensen die de ontwikkelingen binnen hun vakgebied op de voet volgen. Ze kennen de concurrenten en misschien kennen ze zelfs hun eigen opvolgers al. Aan HR de uitdaging om hier slim gebruik van te maken, de samenwerking op te zoeken om zo Lean personeelsplanning tot een succes te maken.

Lees verder op http://overpersoneelsplanning.nl/5-tips-voor-lean-personeelsplanning/


Tags: Basis , WFM , Lean
Planrs maakt gebruik van cookies