Bouwvertraging door Corona (Tips)
Vijverberg heeft een eenvoudig stappenplan ontwikkeld op welke wijze je als contractmanager om kan gaan met een dergelijk contractueel event. 


Stap 1. Veiligheid en gezondheid

De gezondheid van alle medewerkers is uiteraard nummer 1 op het project. Zorg er voor dat eenieder op de hoogte is en kan zijn van de speciale corona-regels die op het project gelden. Ga als Contractmanager na of zowel opdrachtgever als opdrachtnemer dezelfde regels hanteren en of deze regels minimaal in lijn zijn met de regels van de overheid.

Stap 2. Melding

Binnen elk contract van grote bouwprojecten is het van groot belang om consequenties van situaties met een financiële impact, tijdig te melden aan de wederpartij. Derhalve is het raadzaam om zo snel mogelijk schriftelijk te melden dat het coronavirus consequenties zal hebben voor het project. Let op! Stel de melding niet uit als de consequenties in tijd en geld nog niet inzichtelijk zijn.

Stap 3. Bepalen contractuele positie

Het coronavirus kan worden bestempeld als zijnde 'overmacht' of 'force majeure'. In de meeste contracten van grote bouwprojecten is beschreven hoe de financiële consequenties van force majeure verdeeld worden tussen de partijen. Voorafgaand aan het nemen van een beslissing over eventuele aanvullende maatregelen (zie punt 1) zal de opdrachtgever of opdrachtnemer de contractuele positie van de partij tot in de puntjes uitgezocht willen hebben. Dit bepaalt namelijk welke partij (een deel van) de consequenties zou moeten dragen. Daarnaast kunnen de maatregelen van de overheid (denk bijvoorbeeld aan beperking van vliegverkeer enz.) gezien worden als veranderde regelgeving.

Lees verder op https://vijverberg.com/bouwvertraging-door-corona


Tags: Contractmanagement

Vijverberg Academy

Sinds 1996 worden er door Vijverberg Advies Groep trainingen gegeven over project management, contracting, claim management, planning en risico management door de specialisten die dagelijks op projecten actief zijn.

meer info
Planrs maakt gebruik van cookies