De 5 hoofdoorzaken van falende (bouw)projecten


Door Rudy Gort


Aangezien veel projecten uitlopen, duurder uitvallen of anderszins niet voldoen aan de klanteisen, is de logische vraag: hoe kon dat gebeuren? Want alles was tot in de puntjes beschreven in metersdikke bestekken, de contracten waren dichtgetimmerd (door onze dure advocaten), onze adviseurs zaten er bovenop, en we hebben de opdrachtnemers flink onder druk gezet om te zorgen dat ze op tijd opleverden.

Waarom zijn er dan toch zo veel projecten te laat, boven budget of onrendabel? Dit heeft meerdere, dieperliggende oorzaken. Grofweg zijn dat vijf hoofdoorzaken. Ze houden alle vijf verband met elkaar. En als een negatieve spiraal versterken ze elkaar. Daarom is het zo goed om ze te leren begrijpen wat deze ongezonde levensstijl is, voordat we er iets aan gaan doen om gezonder te worden.

Hoofdoorzaak #1: Verouderde spelregels

De spelregels waar we nu nog steeds mee te maken hebben, zijn enerzijds gebaseerd op een zeventiende-eeuwse aanname, die luidt dat orde in een systeem moet worden gebracht door een grotere intelligentie die werkt buiten het systeem: het scheiden van denken en doen. Anderzijds zijn de spelregels gebaseerd op de geschiedenis (de industriële revolutie eind 19e eeuw) van het efficiënt organiseren. Door het werk op te knippen (specialisaties) met exact voorgeschreven taken, kon elke arbeider het werk snel leren. Echter, beide keuzes hebben een keerzijde die versterkt wordt door de veranderde context. We zijn geen controleerbare wezens die zelf niet kunnen nadenken, en producten zijn niet meer simpel.

Hoofdoorzaak #2: Fragmentatie

Er vindt versnippering van taken plaats binnen organisaties, maar ook tussen organisaties. Vergaande specialisatie heeft geleid tot fragmentatie. Dit maakt het lastiger om prestaties te verbeteren. Iedere partij zal het beste willen presteren op zijn onderdeel, maar dat wil niet zeggen dat daarmee het geheel beter presteert. 

Lees verder


Tags: Lean
Planrs maakt gebruik van cookies