De 80/20 regel in project & resource planning

Zoveel mogelijk resultaten, in zo min mogelijk uren


Auteur: Mark de Jong - Timewax


De 80/20 regel, oftewel het ‘Pareto-principe', beschrijft dat 80% van de uitkomsten wordt veroorzaakt door 20% van de inspanning. Iedereen kent wel het typische voorbeeld dat 80% van de omzet bij 20% van de klanten wordt gehaald. Als we dus meer aandacht geven aan een klein groepje klanten, dan leidt dat tot onevenredig meer omzet. In deze blog gaan we kijken hoe we het principe van de 80/20 regel kunnen gebruiken in project & resource planning.

In deze blog gaan we uit van dienstverleners die projectmatig werken en waarbij 'uren' het voornaamste bedrijfsmiddel is dat wordt ingezet. Het idee is dat we dan kunnen analyseren welke uren een grote bijdrage hebben en welke minder of zelfs tot verspilling leiden. Daar kunnen we dan rekening mee houden in de planning. Voordat we dit aan de hand van concrete voorbeelden gaan bekijken, behandelen we eerst nog wat principes van de 80/20 regel.

Focus en voorkom verspilling

De 80/20 regel stelt dat er een disbalans is tussen de inspanning enerzijds en de uitkomsten anderzijds. Door vast te stellen bij welke onderdelen deze disbalans optreedt, kunnen we meer focussen op die onderdelen die het meeste opleveren en de onderdelen die het minste bijdragen. Onderstaande figuur geeft de disbalans van 80/20 regel goed weer.

Lees verder op LinkedIn Pulse


Tags: Capaciteitsmanagement
Planrs maakt gebruik van cookies