Drijfveren van planners vs. projectmanagers
Door Mark de Jong - Timewax

Waarom ze botsen en waar ze elkaar versterken


Planners en projectmanagers kunnen in de praktijk wel eens botsen. We kennen allemaal wel de situatie waarin projectmanagers naarstig medewerkers beginnen te claimen en waar de planner dan een stokje voor steekt. Tot grote irritatie van beiden. In deze blog gaan we kijken naar de drijfveren van deze twee functionarissen, zodat we beter kunnen begrijpen waarom ze anders in de wedstrijd zitten, maar ook om te zien waar ze elkaar kunnen vinden en elkaar kunnen versterken.

Ieder mens is op een andere manier gedreven. Volgens de theorie van Clare W. Graves worden mensen gedreven door een systeem van 'waarden'. Dit waardensysteem bepaalt hoe je tegen de wereld aankijkt (goed, slecht, belangrijk, etc.) en het bepaalt hoe je reageert op problemen en uitdagingen.

We gaan eerst kort de waardensystemen van Graves behandelen om vervolgens profielen te schetsen van een typische planner en een typische projectmanager. Daaruit blijkt hoe ze tegen de wereld aankijken en waarin ze verschillen. Tot slot bekijken we hoe ze elkaar kunnen aanvullen en hoe ze het beste met elkaar om kunnen gaan.

7 waardensystemen

Graves ontwikkelde een theorie van 7 waardensystemen, oftewel drijfveren, waarmee het menselijk functioneren kan worden begrepen. De drijfveren moet je zien als een hiërarchie, waarbij de holistische drijfveer het hoogste waardensysteem vertegenwoordigt. Nu is het zo dat ieder volwassen mens de meeste drijfveren tegelijk in zich draagt, maar voor iedereen in een eigen unieke volgorde en intensiteit. Dit verklaart waarom mensen verschillend functioneren.

Als een mens werk doet wat in lijn ligt met zijn drijfveren, dan wordt hij niet snel moe, maar krijgt hij daar juist energie van. Mensen met verschillende drijfveren voelen echter onderlinge spanningen en irritaties en hebben snel last van communicatieproblemen. Dit komt omdat iedereen communiceert en luistert vanuit zijn eigen drijfveren.Figuur 1: De 7 waardensystemen

Paars - Rituele drijfveer

Iemand met een sterke rituele drijfveer ziet de wereld als onveilig en onbegrijpelijk. Hij of zij besteedt veel aandacht aan rituelen en het creëren van vaste momenten tussen de groepsleden. De mensen uit de eigen kring zijn belangrijker dan andere groepen en men is bereid zichzelf voor de groep op te offeren.

Rood - Machtsdrijfveer

Met deze drijfveer ziet iemand de wereld als een jungle waarin iedereen vecht voor zijn eigen plek. Hij of zij streeft naar zelfbehoud en zelfrespect. Deze personen zijn daadkrachtig, vaak ongeduldig en kunnen snel en impulsief reageren. Ze hebben respect voor kracht en hebben weinig vertrouwen in andere machthebbers.

Blauw - Ordeningsdrijfveer

Iemand met een ordeningsdrijfveer ziet de wereld als een chaotische plek die geordend moet worden. Deze mensen streven naar orde en zekerheid. Ze zijn loyaal aan systemen en hechten waarde aan regels en discipline. Ze zijn gesteld op heldere afspraken en zien toe op de naleving daarvan. Rechtvaardigheid en waardering staan bij hen hoog in het vaandel.

Oranje - Competitie drijfveer

Lees verder op LinkedIn


Tags: Projectmanagement
Planrs maakt gebruik van cookies