Een korte geschiedenis van de moderne personeelsplanning


Auteur : Joost Meeusen - Paralax Planning Solutions

In een tijd toen er nog geen computers waren, werden er wel allerlei plannen bedacht. De planning van van alles en nog wat werd gewoon op papier gezet. Later ontstond het bekende planbord dat zelfs in het heden nog steeds gebruikt wordt. In deze blogserie besteden we aandacht aan de indrukwekkende resultaten van de plannenmakers van het verleden.

Personeelsplanning zoals wij die vandaag kennen, is echt iets van de moderne tijd. Gedurende de eerste vijftig jaar van de negentiende eeuw waren er wel planroosters in de vorm van eenvoudige tijdtabellen, variërend van schoolroosters en personeelsroosters tot de planning van de treinen.Het was gemakkelijk om aan personeel te komen en het personeel stelde geen eisen. Iedereen werkte twaalf uur per dag, zes dagen van de week. De kerk had nog genoeg invloed om af te dwingen dat dan in ieder geval op zondag niet gewerkt moest worden. Vakantie kende men niet, vrije dagen waren ook onbekend. Werd iemand ziek dan had hij of zij pech, want dan ontving je geen loon. Hoewel er uitzonderingen op de regel waren, zoals de industrieel Van Marken in Nederland, volgden verreweg de meeste werkgevers wel dit patroon. De voormannen planden het werk en dat planproces was niet heel ingewikkeld.

Lees verder op http://www.paralax.nl/nl/blog

Tags: Planning
Planrs maakt gebruik van cookies