Het belang van de factor tijd op een beheersmaatregel


Auteur: Bart Kroese - Cratos Consulting

Heeft u uw risico’s in beeld? Weet u wat binnen het project de toprisico’s zijn? Kunt u derhalve bepalen waar op gestuurd moet worden om de doelstellingen te realiseren. 


Veelal zal het antwoord volmondig ‘Ja’ zijn, maar in hoeverre houdt u rekening met de tijdsfactor van het risico? Of te wel de ‘nabijheid’ van het risico.




Alvorens het belang van de nabijheid van risico’s te duiden volgt de definitie van ‘proximity of risk’ uit Management of Risk (M_o_R); ‘de tijdsfactor van risico’s, dat wil zeggen het plaatsvinden van risico’s zal op bepaalde tijdstippen aan de orde zijn, en de ernst van de impact zal afhangen van wanneer ze plaatsvinden. Wat betekent dit nu in de praktijk voor de beheersing van risico’s?

Binnen projecten en projectmatig werken wordt vaak een opsplitsing gemaakt in fasen. Risico’s worden toebedeeld aan een fase. Valkuil binnen projecten is dat we ons met name bezig houden met het hier en nu. Voorbeeld: het project bevindt zich in de planfase. Het projectteam geeft vooral aandacht aan die risico’s die kunnen optreden in deze fase en niet aan de risico’s die kunnen optreden in de realisatiefase. Door risico’s toe te wijzen aan een fase wordt onbewust een prioritering aangebracht. Dit is niet terecht!

Hoe vaak gebeurt het niet dat een risico, dat optreedt in de realisatiefase, eigenlijk al beheerst had moeten worden in een eerdere fase? Dit heeft natuurlijk niet alleen te maken met het goed in beeld hebben van de risico’s, maar ook met het formuleren van je beheersingsmaatregelen en het prioriteren en agenderen van het uitvoeren van de maatregelen in de tijd. Voorbeeld: een aannemer moet een school bouwen in een gebied waar mogelijkerwijs archeologische vondsten worden gedaan. Opdrachtgever ziet dit als een realisatierisico. De opleveringsdatum is gekoppeld aan de start van het nieuwe schooljaar. Mocht dit risico optreden dan zal de school niet open kunnen aan het begin van het schooljaar. Een archeologische inventarisatie kan een groot deel van de onzekerheid wegnemen. Mocht uit de inventarisatie blijken dat het aannemelijk is dat er archeologische vondsten worden gedaan dan kan het huidige schoolbestuur daarop anticiperen door bijvoorbeeld het huidige gebouw een jaar langer te betrekken. Met dit voorbeeld wil ik aangeven dat nabijheid van een risico niet altijd aangeeft op het moment waarop op een risico gestuurd moet worden.

Lees verder op cratosconsulting.nl


Tags: Risicomanagement
Planrs maakt gebruik van cookies