KYP ook toepasbaar in de (LEAN) ontwerpfaseDe afgelopen jaren is LEAN doorgedrongen in de bouwsector en dan met name in de uitvoeringsfase. We zijn met z'n allen druk bezig met LEAN, om prestaties te verbeteren en een betere kwaliteit te behalen voor de klant. Projectpartners worden betrokken bij planningen en verbeteringen tijdens de bouw.

Steeds vaker gaan partijen ook over tot LEAN Engineering. Dit is een methode om met de deelnemers aan een engineeringsopgave te gaan plannen en te realiseren. Lean Engineering is gericht op het afstemmen van alle te maken documenten en werkzaamheden in een ontwerp. Je kunt hierbij denken aan het ontwerp van een gebouw of complexe besluitvormingsprocessen (Arpa, 2016).

Vaak zitten partijen tijdens deze (ontwerp) fase meer op afstand van elkaar en ontstaat de behoefte aan een eenvoudig communicatie middel en een heldere vastlegging van de planning, zodat afspraken nagekomen kunnen worden. KYP biedt hiervoor een oplossing.

Door deze fase met KYP te plannen en te registreren weet iedere partij exact wat en wanneer van hem wordt verwacht, door de online toegankelijkheid van de planning (en bijhorende documenten) voor iedere projectpartner. Eventuele verschuivingen in de planning worden vastgelegd en gecommuniceerd. Tijdens het proces, maar ook achteraf is eenvoudig in te zien waar haperingen in het proces zitten en kan hiervan geleerd worden of tijdig worden bijgestuurd. 

Wenst u meer informatie over de toepassing van KYP tijdens de ontwerp en/of uitvoeringsfase, neem dan gerust contact met mij op via euser@kyp.nl of 0630291010.

Met vriendelijke groet,

Christian Euser (KYP)

Bron : LinkedIn Pulse

Tags: Lean

KYP

Het succes van een project is afhankelijk van hoe mensen met elkaar communiceren.

meer info
Planrs maakt gebruik van cookies