Projecten roosteren: kan dat? Ja, ik denk het wel!
Beste Mark de Jong,

In de afgelopen week las ik jou LinkedIn blog met de vraag "Projecten roosteren: kan dat?". Ja, ik denk het wel en graag bouw ik even door op jou epistel.

Komend vanuit een projecten (planning) achtergrond merk ik dat project(en) organisaties de laatste 10 jaar meer gedetailleerde capaciteitsmanagement behoefte hebben. Waar het voorheen vooral ging om het aantal per discipline neemt de behoefte toe om te kijken naar de bezetting/inzet van de individuele medewerker over het totale projecten portfolio. In de afgelopen vijf jaar ben ik mij gaan verdiepen in de manier van plannen binnen WFM die juist dit vraagstuk, met alle randvoorwaarden die daar zijn, beter bedient.

Parallel hieraan zie ik de trend om projectwerkzaamheden op te delen in kleine(re) (werk)pakketten die zowel intern als extern kunnen worden uitgezet. Denk bv aan een 'marktplaats' voor resultaatgerichte uitvoering en opdrachten. In deze opzet is de dynamiek van projecten, eenmalige taken met voorgangers en opvolgers, en de prioriteit van de individuele taken de echte uitdaging. In samenwerking met KU Leuven in Belgie onderzoek ik op dit moment mijn methode van 'Value Chain Scheduling' en de bovenliggende gedachte 'Critical Effort' (NL 'Kritieke Inspanning').

Oftewel jouw vraagstuk houd ook mij al enige jaren (!) bezig.

Jouw conclusie dat projectplanning niet in een rooster oplossing kan worden gevat klopt als je uitgaat van traditioneel projectmanagement (balkenschema's en mijlpalen). Ik zie wel degelijk mogelijkheden voor het uitvoeren van projecten en het 'mixen' van project- en resourceplanning. Dus het gebruik van WFM software als projectmanagement tool is zeker een mogelijkheid.

"Don't change the players, change the game!"

Een eerste mogelijkheid is het gebruik van de 'scrum' methode (zie link hieronder), dit zorgt voor een afgebakende periode waarbinnen teams hun project werkzaamheden moeten uitvoeren en dus hun inzet kan worden gepland. In scrum werkt men aan het opleveren van (deel-) producten in een korte tijdsperiode, een 'sprint', en is het team hierin zelfstandig/-sturend georganiseerd. Voor het plannen betekent dit dat niet de werkzaamheden zelf worden gepland maar de inzet van het team tijdens een 'sprint'.

"Manage the long term by focusing on the short term!"

Een tweede optie is het mixen van een project netwerk planning en de 'scrum' methode. Vanuit een netwerkplanning wordt wekelijks (of andere periode) een taken/producten overzicht samengesteld en wordt een hierbij horend team van medewerkers samengesteld. Het team voert de taken uit en levert de producten en/of informatie terug aan het project. In dit geval heb je dus zowel een projectmanagement als een resource management tool nodig. En ja, voor het laatste lijkt mij een rooster pakket een prima oplossing (zeker met de zelfsturende mogelijkheden hierin).

Heb ik je overtuigd? Ik hoor het graag :-)

Groet,

Ed van der Tak

Ook te lezen op LinkedIn Pulse


Tags: WFM , Projectmanagement

Ed van der Tak

Ed houdt zich bijna 30 jaar bezig in het vakgebied (Project) Planning & Management. Zijn 'roots' liggen in de petrochemie waarin hij als project planner de grote en complexe 'turn-arounds' ondersteunde. Vanaf '97 is hij als adviseur actief en ondersteund hij projectorganisaties bij geïntegreerd werken.
meer info
Planrs maakt gebruik van cookies