Wat is een pull-bord? 


Pull-bord, de kanban voor informatie


Wat is een pull-bord?

Een pull-bord is een kanban-bord voor informatie. Kanban is een systeem om inzichtelijk (visueel) te maken wie, wat, wanneer nodig heeft. We kennen dat uit een productieomgeving waarbij het meestal om materiaal gaat. Een pull-bord is bedoeld om informatie door een systeem te trekken.

Hiermee kunnen we ritme aanbrengen in een kennisintensieve omgeving, zoals projecten. Informatie wordt in zo klein mogelijke hoeveelheden (batches) verwerkt. Het pull-bord zorgt dat er geen overbelasting ontstaat, maar werknemers een gelijkmatige hoeveelheid werk onderhanden hebben. Daarbij werkt het als statusbord, waarbij men kan zien of er iets ergens stagneert.

Het werk in kleine porties verdelen en met een cadans verwerken door middel van een pull-bord, zien we ook terug in het ontwikkelen van software op basis van de scrum-methodiek.

Waarom een pull-bord?

Het algemene lean-principe is om te plannen op één specifieke plek (het pacemaker-proces) en dan het materiaal, in dit geval veelal informatie, naar dat punt te trekken. In een productieomgeving worden via kanbans signalen afgegeven voor het vraaggestuurd (pull) aanvullen van materiaal. Bij projecten zijn het kennis en informatie die vereist worden door stroomafwaartse activiteiten.

Om te voorkomen dat de enorme hoeveelheden aan data niet naar iedereen worden gepusht, is het aan de individuele projectdeelnemer om te weten waar hij of zij verantwoordelijk voor is, te nemen wat nodig is en te weten waar dit te halen is. Het onderliggende principe is dat iedereen toegang heeft tot alle benodigde data.

De rol van de projectmanager verandert ...

Lees verder

Tags: Lean
Planrs maakt gebruik van cookies