Zijn Agile projecten niet flexibel?
Door Johnny Hogenbirk op Kicker Plaza


Er verschijnen steeds vaker blogs waarin kritiek is te lezen over het Agile werken. Agile werken zou niet tot meer succes leiden, het vast zetten van tijd en geld zou getuigen van gebrek aan flexibiliteit, het zou een hype zijn waar vooral opleiders en consultants blij van worden, enzovoorts.
In deze blog een kritische blik op de kritiek en een pleidooi voor flexibiliteit in projecten.

Agile Manifesto versus Scrum

In het Agile Manifesto staat helemaal niet dat tijd en geld vastgezet moeten worden. Dat staat in de methode Scrum. En zo zijn er meer zaken die ten onrechte op het Agile gedachtengoed zijn gericht. Sterker nog, in de Agile waarden staat nadrukkelijk het gaat om voorkeuren, zonder de waarde van de andere keuze geheel te ontkennen (‘That is, while there is value in the items on
the right, we value the items on the left more.’). Neem bijvoorbeeld de waarde ‘Responding to change over following a plan’. De opstellers van het Agile Manifesto zien ook waarde in het volgen van een plan. 

Agile oogkleppen

De fervente Agile aanhangers zijn geheel wars van de rechter gedeelten van de vier waarden: geen processen en tools, geen documentatie, geen contract, geen plan. Het woord ‘project’ wordt angstvallig vermeden, het woord ‘management’ is uitgebannen. Daar waar de opstellers van het Agile Manifesto nog een genuanceerde kijk hadden op de werkelijkheid, schiet men in de praktijk nogal eens door.

Agile projecten

Alhoewel door sommige aanhangers van het Agile werken ontkent wordt dat er nog projecten bestaan, worden er toch activiteiten uitgevoerd met tijdelijke teams. En dat lijkt me ook wel zo handig, je kunt niet voor alle activiteiten een permanent team hebben. Zie ook mijn blog van vorige week. Mijns inziens bestaan er dus projecten en kun je het Agile gedachtengoed daarin goed hanteren.

Lees verder op www.kickerplaza.nl


Tags: Projectmanagement , Agile
Planrs maakt gebruik van cookies