Congres Duurzame Flexibilisering


Wanneer : 24 mei 2016
Waar : Utrecht

Duurzame Flexibilisering: een strategische keuze

Het wordt steeds vaker gezegd: zonder flexibiliteit zal een organisatie het komende decennium niet overleven. Waar of niet, deze constatering maakt het thema flexibilisering tot een belangrijk strategisch issue. Eveneens is dit een thema dat de gemoederen hoog kan doen oplopen. Zo worstelen arbeidspolitieke partners met onder andere de vraag in welke mate, en hoe, de (sociale) verworvenheden van de meer rigide onderneming en het vaste contract beschermd dienen te worden. Om de discussie over vergaande flexibilisering af te doen als een achterhoedegevecht is makkelijk. Te gemakkelijk. Beter lijkt het om een goed gesprek te voeren over de (strategische) noodzaak tot flexibilisering en de wijze waarop een flexibele organisatie de Nederlandse vorm en norm kan worden.

Met dit tweede congres over Duurzame Flexibilisering willen Déhora Consultancy Group en de Stichting Time Design een actieve bijdrage leveren aan dit gesprek.

Aanmelden op http://www.duurzame-flexibilisering.nl/congres/


Planrs maakt gebruik van cookies