Hoe betrouwbaar zijn jouw rapportages?

Omschrijving event

Hoe kunnen wij onze opdrachtgevers helpen bij het nemen van betere beslissingen? Zorgen dat zij beslissingen nemen die zijn gebaseerd op objectieve informatie over de betrouwbaarheid van de besluitvormings-documenten. Denk bijvoorbeeld aan business cases of planningen, inclusief kansen en bedreigingen. Maar ook aan je voortgangsrapportages.


  • Tijd: April 13 2016 vanaf 15.30 to 19.00

  • Locatie: De Brand, Kantoor ProjectReports

  • Straat: De Brand 22

  • Plaats: Amersfoort

  • Telefoon: 06-53247743

  • Soort gebeurtenis: presentatie

  • Georganiseerd door: Ikdoeprojecten


In “projectmanagement land” kennen we veel regels en procedures rond de opbouw van onze projecten tot en met de afloop ervan, van de Business Case t/m de decharge van het project. Het uitvoeren van de (voorgeschreven) proces-stappen vraagt (vaak veel) administratief werk en vervolgens geduld om het besluit van de opdrachtgever te krijgen. Deze procesmatige aanpak moet de besluitvormer de “zekerheid” geven dat er serieus is nagedacht, dat de meest relevante keuzes gemaakt zijn en de zaken onder controle zijn.

De werkelijkheid is weerbarstig en projecten lopen altijd uit, zijn duurder dan voorzien en leveren vaak (veel) minder functionaliteit dan toegezegd. Hoe betrouwbaar was dat besluitvormingsdocument eigenlijk? Wat opvalt is, dat alle processen en procedures gericht zijn op een soort “recept methode” van “Doe dit, doe dat” etc.. Er is geen oog voor de bewijsbaarheid en betrouwbaarheid van onze uitspraken over geld en tijd.


Zouden jij en het management geholpen zijn met het verkrijgen van realistische inzichten in de betrouwbaarheid van schattingen? 


Twee belangrijke kernvragen:

1) Kunnen wij onze rol als projectmanager beter uitvoeren door de betrouwbaarheid van onze toezeggingen te delen met de besluitvormers?

2) Kunnen we het project beter managen als we de onzekerheid bij en van de opdrachtgevers, experts en de omgeving beter managen (denk aan de stakeholders, experts en externe partijen etc.)?

Het antwoord is: JA dat kunnen we. Hoe? Kom naar deze presentatie.


PS: deze aanpak geldt NIET alleen voor de planning van projecten, maar voor alle activiteiten waarbij we uitspraken moeten doen over de “toekomst”.

(omzetvoorspelling, meningen wegen en consensus bereiken, cashflow analyses, baten/lasten voorspelling, marktgroei, risico-inschattingen waarderen, etc.)

 

Spreker:

Hans de Cocq, eigenaar van Gildemeesters4Consultancy B.V. en Co-owner TopItPartners.eu.

Hans heeft op basis van zijn ervaringen (>35jaar) als programma en projectmanager in de financiële wereld de “gesloten proces methode” voor programma en projectmanagement ontwikkeld. 

De methode kent een driehoek van 3 basiselementen (Control, Mathematiek en Psychologie). In deze presentatie geeft hij ons, als introductie en eerste kennismaking, een inkijkje in de stappen die je kunt doem om verdedigbare betrouwbaarheid inzichtelijk te maken voor jezelf en je management.

 

Locatie:

De Brand 22, Amersfoort (kantoor ProjectReports)

Programma:

15.30 Ontvangst

16.00 Presentatie Hans de Cocq

18.00 Borrel

19.00 Afsluiting


Aanmelden:

Meld je aan op www.ikdoeprojecten.nl We hopen dat je erbij bent. Geef je nu meteen op, het aantal plaatsen is beperkt.


Kosten:

Geen deelnamekosten. De locatie en borrel worden ter beschikking gesteld door ProjectReports, het tool voor voortgangsrapportages. Kijk op projectreports.nl.Tags: Cloud , Projectmanagement , Rapportage
Planrs maakt gebruik van cookies