Lean Plannen en meer ...


Lean plannen, Scrum en BIM in de werkvoorbereiding

Is de werkvoorbereiding regelmatig overbelast? Is er geen goed zicht op het totaal aan onderhanden werk? Werkt iedereen zich een slag in de rondte en loopt de werkvoorbereiding achter de feiten aan? In deze bijeenkomst delen we ervaringen en kennis over methoden om de werkvoorbereiding beter te organiseren en zo de faalkosten te reduceren.

Lean in de werkvoorbereiding en engineering. We presenteren methodes die succesvol zijn, we hebben inspirerende sprekers met veel ervaring die u op andere gedachten kunnen brengen. Meer informatie treft u in het onderstaande programma aan. Schrijf u snel in!

De Scrum Methode
Scrum komt uit de Agile wereld en heeft zich ruimschoots bewezen. Het is nog tamelijk nieuw voor de bouw. Met behulp van deze methode kan de werkstroom veel beter worden beheerst, met behoud van een hoge mate van flexibiliteit. Dit is mogelijk door de totale hoeveelheid werk op te delen in kleine pakketjes, dit te prioriteren en de tijd in te schatten die nodig is om ze af te werken. Scrum werkt met sprints en evaluaties. Evalueren en dus leren en verbeteren doe je bij Scrum kort cyclisch en niet pas na afloop van het hele project.

Is dit toekomst, past dit in BIM, welk probleem lossen we eigenlijk hiermee op? Laat u meenemen door een expert en oordeelt u zelf of dit uw volgende stap gaat worden .

Spreker: drs. ing. Ronald Van De Hoef, adviseur bij Priom

BIM

Hoe omschrijft u BIM? Waar begint het bij u en waar houdt het op? Hoe inventariseert u alle activiteiten,  hoe gaat u die toedelen en (liefst niet, maar toch) controleren en bewaken. BIM heeft invloed op het bouwproces van ontwerp tot uitvoering en verder. Er zijn verschillende methodes, zoals het werken binnen één omgeving om het voorkomen van dubbel werk, heen en weer mailen, versiebeheer en  andere valkuilen. Soms is er een BIM-regisseur voor alle partijen. Het juist en effectief plannen is een continue strijd tegen tijd, projectveranderingen en kwaliteit van mensen. Wij bespreken enkele methoden die in uw omgeving kunnen resulteren in een efficiëntere werkvoorbereiding en een hogere kwaliteit van bouwen.

Spreker: ing. Matijn van der Made, associate consultant Symbol Lean Bouw

Lean planning

Iedereen kent Lean Planning, maar niet iedereen past het toe in de voorbereiding. Is deze dagplanning en de daarvoor benodigde informatie geschikt en welke bezwaren zijn er, hoe kunt u deze dagplanning op lossen ? Lean is ook geschikt om het proces te meten op prestaties, zoals FTR (in één keer goed) en PPC (wat is gedaan volgens plan); Anders gezegd: zonder de prestaties van processen te meten (en er wat mee te doen) heeft Lean een beperkt effect. Wij nemen u mee in de ervaringen hiermee, de beproefde werkwijze en mogelijke aandachtspunten.

Spreker: ir. Lucas Keijzer, senior consultant Symbol Lean Bouw

Programma

14:00 uur: Inloop
14:30 uur: Start van de lezingen met ruimte voor interactie en gesprek
17:30 uur: Afronding & netwerkborrel
18:00 uur: Einde

Locatie

Hotel Van der Valk, Leusden

Prijsomschijving

€ 25,- p.p. (excl. BTW)

Datum

08/11

Aanmelden via www.symbolleanbouw.nl


Tags: Planning , Lean
Planrs maakt gebruik van cookies