ATW Quiz - Is reistijd wel of niet arbeidstijd?


De adviseurs van Dehora krijgen regelmatig de vraag of reistijd nu wel of niet meetelt als arbeidstijd conform de Arbeidstijdenwet. Het is een onderwerp waar veel organisaties mee worstelen, want de feiten en omstandigheden van de reis zijn bepalend om de tijd al dan niet tot arbeidstijd te bestempelen.

Iedere situatie binnen een organisatie is weer anders en dat maakt het een heel lastig onderwerp. Deze quiz laat voor verschillende veelvoorkomende situaties zien wat de regels zijn en kan een echte eye-opener zijn! Hierbij gaan wij uit van de huidige wetgeving, jurisprudentie en de beleidsregels van de Inspectie SZW.


Bron : http://www.dehora.nl/category/nieuws/


Tags: WFM
Planrs maakt gebruik van cookies