De week begint op maandag i.p.v. zondag
Definitie van ‘een week’ in de Arbeidstijdenwet gewijzigd! Wat betekent dat voor u?


Een aantal regels in de Arbeidstijdenwet (ATW) is gebaseerd op de periode van een week of van meerdere achtereenvolgende weken. De maximale arbeidstijd per week (60 uur) en de gemiddelde maximale arbeidstijd per 16 weken (48 uur) zijn enkele voorbeelden. Maar begint de week nu op zondag of op maandag? Op 4 september 2019 is de omschrijving van de term ‘week’ aangepast in de Arbeidstijdenwet. In de ‘oude regelgeving’ begon de telling van de gewerkte uren op zondag om 00.00 uur en eindigde de telling op zaterdag om 24.00 uur. In de nieuwe regelgeving geldt dat de week start op maandag om 00.00 uur en eindigt op de eerstvolgende zondag om 24.00 uur. Wat zijn de redenen voor deze aanpassing en wat zijn de eventuele actiepunten voor uw organisatie? Wij praten u bij.

Logische redenen voor de aanpassing

In het algemeen zorgt de genoemde aanpassing voor minder verwarring en misvattingen in de toepassing van de Arbeidstijdenwet.

Logische redenen voor de aanpassing zijn:

  • de nieuwe definitie van de week* sluit beter aan bij het huidige spraakgebruik;
  • de maandag is dag nummer één sinds de invoering van het ISO-dagnummer;
  • de wijziging sluit aan bij het Arbeidstijdenbesluit-vervoer, waarin de arbeidstijdenwetgeving voor het vervoer is geregeld. In het ATB-vervoer wordt de definitie van de EG verordening 561 gehanteerd. De definitie van de week is ‘de periode tussen 00.00 uur op maandag en 24.00 uur op de eerstvolgende zondag’.
*De Arbeidstijdenwet bevat geen definitie van het begrip ‘week’.  Er wordt in de “Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit” aangesloten bij het huidige spraakgebruik. 

Wat zijn concrete actiepunten voor uw organisatie?

Uiteraard heeft deze wijziging consequenties voor de personeelsplanning binnen uw bedrijf of instelling.

Lees verder op Déhora.nl


Tags: WFM , Planning
Planrs maakt gebruik van cookies