Kanteling van werktijdenIn steeds meer zorg collectieve arbeidsovereenkomsten wordt kanteling van werktijden opgenomen.

Het doel hierachter is, dat medewerkers en teams zelf zeggenschap over de invulling van hun werktijden krijgen. Hierdoor kunnen ze bijvoorbeeld flexibeler inspelen op de wensen en behoeften van hun cliënten, maar ook zelf keuzes maken die werk en privé beter combineren. Iedereen vaart hier uiteindelijk wel bij, zo is de gedachte.

Bovendien past deze nieuwe manier van organiseren bij de beweging naar het vergroten van de professionele ruimte, het verschuiven van taken en bevoegdheden en de trend van zelf organiseren. Hoe dit proces straks precies in z’n werk gaat, bespreken werkgevers en ondernemingsraden de komende periode met elkaar af binnen een kader voor de eigen organisatie. De cao partijen ondersteunen het traject met het programma van ‘De kanteling van werktijden’ dat loopt tot december 2016.

Dit alles heeft effect op de personele inzet, beschikbaarheid en het plannen van de werkzaamheden binnen en om de teams. Kortom een hele kanteling.

Lees verder op http://www.planmen.com/expertise/kanteling-van-werktijden/


Tags: WFM , Organisatie
Planrs maakt gebruik van cookies