KYP koppeling met HomeDNA
Enkele weken geleden is er een koppeling tussen homeDNA en het planningssysteem van KYP gecreëerd. Bouwbedrijven die hun bouwplanning organiseren met het systeem van KYP, en de kwaliteitscontroles met die van homeDNA, kunnen hier erg mee gebaat zijn. De taken en werkzaamheden kunnen gemakkelijker gecombineerd worden. Hoe gaat de koppeling in zijn werk en wat levert het de gebruikers op?

Wat doet KYP?
KYP biedt een planningspakket voor bouwbedrijven, gericht op de communicatie tussen alle betrokken partijen bij een project. De partijen hebben altijd en overal informatie over de stand van de planning online beschikbaar: wie, wat, wanneer en op welke locatie. In de planning kan er, gestructureerd per project of per persoon, worden weergegeven wat de taken zijn, voor één dag of voor een aankomende periode.

Wat kan de koppeling?
De koppeling tussen KYP en homeDNA maakt het mogelijk om acties in homeDNA te betrekken bij de planning in KYP. Het gaat om de acties voor het uitvoeren van een checklijst. In homeDNA worden keuringslijsten voor onder andere kwaliteit en veiligheid beschikbaar gesteld als checklijst. Er kan worden ingevoerd wanneer een keuringslijst moet worden afgenomen. Met behulp van de koppeling worden alle uit te voeren checklijsten in de planning in KYP opgenomen.

Lees verder op homeDNA


Tags: Planning , Lean
Planrs maakt gebruik van cookies