Meer inspraak in werkrooster?

Als het aan de Generatie Y-planners ligt, krijgen medewerkers in de toekomst alleen nog maar meer inspraak in hun werkrooster.

Ruim 67 procent van de respondenten in deze generatie geeft dat aan. Dat blijkt uit een enquête van Paralax Planning Solutions onder 152 Nederlandse personeelsplanners tussen de twintig en zeventig jaar oud. Oudere personeelsplanners geven juist vaker aan dat zij niet verwachten dat medewerkers meer inspraak zullen krijgen.

Hoewel vaak wordt gedacht dat zelfroosteren het vak van de planner zou bedreigen, blijkt dat alle generaties het erover eens zijn dat planners juist niet overbodig raken als medewerkers meer inspraak krijgen in het rooster. Wel beschouwt de jongste generatie zelfroosteren vaker als een lust voor de planner (85%) dan de oudere generaties. Vooral de respondenten tussen de 44 en 55 jaar oud blijken sceptisch: in deze groep geeft de helft aan het zelfroosteren als een last te zien voor roostermakers.

Lees verder op www.paralax.nl
 

Tags: WFM , Organisatie
Planrs maakt gebruik van cookies