Nachtarbeid, hoe boetes te voorkomen


Nachtarbeid, waar rekening mee te houden en hoe boetes te voorkomen.


Als vervoerder probeer je zoveel mogelijk kosten te besparen. Eén van de aspecten om kosten te vermijden is onnodige boetes voorkomen.

Bronnen: Continental/VDO TachoDataCheck, uitgevoerd bij meerdere klanten

Continental/VDO biedt een dienst aan om tachograafdata tegen het licht van de wetgeving aan te houden. Overtredingen worden uitgedrukt in potentiële boetes en worden inzichtelijk gepresenteerd. Na analyses (eenmalig of in abonnementsvorm) komen veel voorkomende fouten tevoorschijn die nagenoeg bij iedere vervoerder voorkomen kunnen worden. Hieronder lichten we één veel gemaakte fout kort toe.
 
Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit Vervoer, met name Nachtarbeid voor zwaar wegvervoer.
Bron: ATBV 2.5.4(a)/5

Nachtdienst: Meer dan 1 uur arbeid verricht tussen middernacht en 6.00 uur ’s ochtends.

Voor wegvervoer dat onder Verordening (EG) nr. 561/2006 valt, geldt naast het rijtijdenbesluit ook het aantal nachtdienst arbeidsuren:

  • Ten hoogste 10 uur arbeid in de periode van 24 uur vanaf het begin van de dienst, of,
  • Bij een collectieve regeling: Ten hoogste 12 uur arbeid in de periode van 24 uur vanaf het begin van de dienst. Collectieve regelingen dient men bij de ILT controle aan te kunnen tonen (collectieve regeling zoals bijvoorbeeld opgenomen in cao, of schriftelijke overeenstemming tussen werkgever en medezeggenschapsorgaan).
Boetes per overtreding kunnen oplopen van € 100,00 tot € 1.100,00. 

De praktijk:
Meer dan één gewerkt uur tussen middernacht en 6.00 uur ‘s ochtends geldt dus als nachtarbeid en dan mag je maximaal 10 (12) uren arbeid verrichten in die betreffende dienst. Omdat wetgeving rechtlijnig is, is er dus een groot verschil tussen vertrekken om 4.55 uur of 5.05 uur in de ochtend.

In het eerste geval is de dienst namelijk nachtarbeid en dient men rekening te houden met dat men binnen 24 uur niet meer dan 10 (12) uur arbeid mag verrichten.

Lees verder op www.vdonl.nl


Tags: WFM
Planrs maakt gebruik van cookies