Opleiding Project Controls start op 17 september

Je werkt binnen een projectorganisatie als planner, controller, manager of als een andere rol binnen projectbeheersing. Je taak is het opstellen, opvolgen of beoordelen van een planning. Hoe wordt hiermee een project beheerst en gestuurd binnen de randvoorwaarden scope, tijd en geld? Wat voor impact hebben eventuele risico’s op je projectdoelstellingen? Hoe moet er worden gehandeld als er veranderingen optreden? Wat zijn sterke rapportages voor het managementteam, bijvoorbeeld met earned value technieken? Deze en vele andere onderwerpen worden behandeld in de opleiding Project Controls.

De opleiding Project Controls start meerdere keren per jaar en omvat de verschillende opleidingsmodules die een medewerker opleidt tot een Project Controls Engineer. De opleiding is zodanig samengesteld, dat de modules goed op elkaar aansluiten om zo tot de geïntegreerde aanpak van Project Controls te komen. De opleiding bestaat uit 3 stappen, eerst wordt er een basis gelegd in the Foundation. Na het volgen van een opleidingsmodule in het gebruik van een Planningstool kan elke deelnemer kiezen voor zijn of haar eigen specialisaties. De verschillende specialisaties samen leiden op tot een Project Controls Engineer. Onze opleiding kan gevolgd worden in enkele maanden tijd, of er wordt gekozen voor het meer spreiden van de verschillende specialisaties over een langere periode.

Meer info zie Planrs Opleidingen


Tags: Planning , Projectmanagement
Planrs maakt gebruik van cookies