Project Controls 2.0: Wat zien de professionals in het veld?


Voorafgaand aan de plenaire DACE bijeenkomst op 4 juni jl. stond het onderwerp ‘Project Controls 2.0’ ook al op de agenda van de SIG CEPI bijeenkomst op diezelfde dag. De SIG leden voerden een levendige discussie over de vraag hoe het vakgebied er over 5 of 10 jaar uitziet; wat zijn trends, ontwikkelingen? De discussie werd mede gevoed door een aantal cases die door afgevaardigden aan de groep werd voorgelegd. In dit artikel worden de belangrijkste bevindingen op een rijtje gezet.

Allereerst blijven definitiediscussies (nog altijd) lastig: wat verstaan we onder de veelheid van termen en functie-aanduidingen die worden gebruikt? Verschillende SIG-leden spreken de behoefte uit aan uitdieping van definities, ook certificeringen en het beschermen van titels. De rol van DACE als facilitator en bindende factor speelt hierin een belangrijke rol.

Er worden een paar trends gezien die elkaar ook tegenwerken. Zo lijken de kerncompetenties (estimating, cost control, en project planning)  van het cost engineering vakgebied in toenemende mate in één persoon verenigd te worden; tegelijkertijd wordt geconstateerd dat diverse skills sets ook diverse ‘typen’ vakprofessionals / persoonlijkheden vragen. In de praktijk zien we verschillende variaties: alle competenties in een persoon verenigd, of juist niet. Vaak liggen de rollen van cost control en planning bij één persoon, en de rol van estimator bij een andere persoon. Dit ‘clusteren’ van rollen vergt nieuwe competenties – met name ook ‘soft skills’ – van de Cost Engineer.

Een andere trend is het complexer worden van het vakgebied. Het wordt meer-omvattender en het niveau van de professional gaat omhoog (HBO+). We zien wel dat de positie van de Cost Engineer onverminderd onafhankelijk blijft, zowel in de ‘running business’ organisatie, als binnen het project, c.q. ten opzichte van de project manager.

Uit de discussie komt het beeld naar voren van een vakgebied dat behoorlijk in beweging is en waar komende jaren nog veel zal (blijven) veranderen. Dit wordt nog eens onderstreept door DACE voorzitter Robert de Vries, die aanschuift bij de SIG om feedback te halen op de Cost Engineering opleidingen: voldoen die nog wel aan de behoefte? En waar zitten de nieuwe / toekomstige docenten? Ook hier is de conclusie dat de opleidingen in essentie prima zijn: ze staan goed aangeschreven, eigenlijk ‘ uniek in Nederland’, en er is veel vraag naar. Nut en noodzaak zijn onomstreden. Echter, de vorm kan beter: uitdagender, sneller/korter, deels remote, praktijkgerichter.

Al met al had de SIG een levendige en inspirerende discussie over de toekomst van het vakgebied, die heeft getriggerd om er in de eigen dagelijkse praktijk mee aan de gang te gaan.

Ten slotte: tijdens deze bijeenkomst heeft de SIG ook gesproken over het onderwerp ‘steigerbouw’; een volgend artikel zal hier nader op ingaan. 

Reacties op dit artikel zijn welkom, via bureau DACE.

Bron : Website DACE


Tags: Financieelmanagement , Projectmanagement
Planrs maakt gebruik van cookies