Strakke planning Arriva brengt passagiers in gevaar
Bron: Leeuwarder Courant

Vakbond FNV Streekvervoer luidt de noodklok over de strakke dienstregeling van Arriva in Friesland. ,,Soms zitten chauffeurs huilend in de kantine omdat ze het gewoon niet meer zien zitten.’’


Het regent klachten bij de vakbond, schrijft bestuurder Pieter Beuzenberg. ,,De maat is vol. Het ziekteverzuim is op sommige vestigingen opgelopen tot 20 procent.’’

Onverantwoorde risico's

,,Chauffeurs rijden op hun tandvlees om toch zoveel mogelijk service te verlenen. Er worden onverantwoorde risico’s genomen die de veiligheid van passagiers in gevaar brengen en de gezondheid van de chauffeurs schaden.’’ De bond roept de leden op om precies volgens het boekje te gaan werken.

Arriva herkent de verbeterpunten die door de medewerkers worden aangedragen en zegt deze signalen zeer serieus te neemen. ,,Daarom zijn wij hierover ook al een aantal weken met elkaar in gesprek. Dit heeft erin geresulteerd dat er vanaf aanstaande maandag, 27 februari, aanpassingen worden gedaan in de diensten van de buschauffeurs. Hierdoor ontstaat er op de belangrijkste knelpunten meer ruimte voor de medewerkers.’’

Grotere verbeterslag

Het bedrijf stelt dat dit de eerste stappen zijn in een grotere verbeterslag. ,,Deze verdere aanpassingen in de dienstregeling vergen meer voorbereidingstijd en worden uiterlijk in mei doorgevoerd. Ook in de tussenliggende periode worden er, waar mogelijk, gefaseerd aanpassingen gedaan.’’

Lees het originele artikel op www.lc.nl


Tags: Planning
Planrs maakt gebruik van cookies