Verslag Congres Duurzame Flexibilisering
Op 24 mei vond het filevrije congres ‘Duurzame flexibilisering’ plaats in de Jaarbeurs te Utrecht, met het thema ‘Flexibilisering als strategische keuze’. Ongeveer 100 bezoekers uit de zorg, industrie, vervoer en overheid waren hierbij aanwezig om zich door de succesvolle verhalen van bedrijven zoals Google, Siemens en ASML te laten inspireren. Dit alles vond plaats onder bezielende leiding van de hoofdredacteur van Management Scope, Jady Petovic!

Dynamiek, complexiteit en onvoorspelbaarheid

Om 14:00 uur betrad de eerste spreker de bühne, Kevin Heij van de Rotterdam School of Management. Hij was op het laatste moment ingevallen voor de flexibiliteitsgoeroe Henk Volberda. Over flexibiliteit gesproken! Met het verhaal over de invloed van de omgevingsturbulentie (dynamiek, complexiteit en onvoorspelbaarheid) op de vereiste mate van flexibiliteit binnen organisaties, legde hij de nadruk op het feit dat ‘de stabiele organisatie’ eigenlijk in de praktijk bijna niet meer te vinden is. Hiermee creëerde hij de wetenschappelijke en theoretische basis voor de volgende sprekers.

Innovatiekracht

Bas Rookhuijzen van Google for Work introduceerde zijn organisatie als de ‘chaotische organisatie’ in termen van de typologie van Volberda. Hij ontsluierde vervolgens de geheimen achter de innovatiekracht van Google. Hij zelf noemde de presentatie een ‘boekbespreking’ van de inzichten van de voormalige CEO van Google, Eric Schmidt. De drie ingrediënten voor het succes van het bedrijf en de creativiteit van de medewerkers zijn volgens hem: een duidelijke en toegankelijke missie, transparantie en het hebben van een ‘voice’. Iedereen binnen Google weet wat het bedrijf doet, waardoor het zich onderscheidt en weet waar het naartoe gaat. Openheid van informatie en een cultuur waarbij informatie snel en makkelijk gedeeld wordt, versterkt de commitment en het familiegevoel. Iedere medewerker heeft een stem en invloed, ook dankzij de kleine, zelfsturende teams. Trouwens, aan locatieflexibilisering doet Google niet mee. De medewerkers worden verwacht op kantoor – maar daarvoor worden ze ook verwend met snacks, zwembaden, nap rooms en dergelijke.

Lees verder op www.duurzame-flexibilisering.nl

Planrs maakt gebruik van cookies