Stichting Time Design
De Stichting Time Design beoogt het maatschappelijke instituut en de katalysator te zijn op het gebied van innovatie in de tijd en tijdbeleid. Time Design wil een forse impuls geven aan kennisontwikkeling en –spreiding rondom het thema “tijd” en werken aan integratie van gefragmenteerde bestaande initiatieven rond dit thema.

http://www.stichtingtimedesign.nl


Planrs maakt gebruik van cookies