Investeren in duurzame inzetbaarheid


Cases uit publicatie "ikkan het zakelijk voordeel laten zien van investeren in duurzame inzetbaarheid" van het Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidBouwbedrijf Balemans in Breda is een familie- bedrijf en had ten tijde van de invoering van LPS 35 werknemers in dienst. Het aannemings- bedrijf richt zich op renovatie en restauratie in de regio.
De wijze van met elkaar communiceren veranderde de afgelopen jaren sterk door de opkomst van digitale communicatie (e-mail). Directeur Jaco Balemans signaleerde dat dit betekent dat medewerkers niet altijd voldoende op de hoogte zijn van wat er allemaal speelt rondom een bouwproject. Met als gevolg mogelijke fouten en vertragingen in het project.

Traditioneel kent de bouw een top-down sturingsmodel. Met het introduceren van het Last Planner System (LPS) kiest Balemans voor een andere manier van denken en handelen binnen het bedrijf. De verantwoordelijkheid en beslissings- bevoegdheid komt zo dicht mogelijk bij de werkvloer zelf te liggen om zo de vakkennis en bekwaamheid van de medewerkers zo goed mogelijk in te zetten. Doel is een efficiënter en e effectiever werkproces.

Het Last Planner System is nieuw voor de bouwsector en gebaseerd op het LEAN-gedachtegoed. Eén persoon is bij elk project verantwoordelijk voor de communicatie en het budget per project. Voor de introductie van het systeem heeft Balemans een ESF-subsidie ontvangen.
De introductie van het LPS is gestart in 2011 met een focus op het kantoor-personeel en een pilot op één van de bouwprojecten. In 2012 vindt de uitrol naar de gehele organisatie plaats.

De Business Case voor de invoering van het Last Planner System binnen Balemans heeft een Netto Contante Waar- de van € 133.230 en een terugverdientijd van 3 jaar
Inclusief ESF-subsidie bedraagt de NCW € 208.042 en de terugverdientijd 2,1 jaar.

Voornaamste baten (kwantitatief)

Reductie FTE
invoering LPS leidt tot efficiëntere procesinrichting op het adminis- tratieve vlak. Op basis hiervan is minder administratieve staf beno- digd en kan er bespaard worden op personeelskosten.

Voornaamste baten (kwalitatief)

Verhoogde medewerkertevredenheid
medewerkers zijn door invoering van LPS meer betrokken bij hun werk en derhalve tevredener.
Verhoogde klanttevredenheid
wegens een reductie van het aantal fouten in het productieproces zijn klanten tevredener met het afgeleverde werk.

Reductie faalkosten
een reductie in faalkosten kan worden bewerkstelligd wegens een betere administratie, efficiëntieverbeteringen en meer correcties en controles en een algehele verhoogde betrokkenheid van medewerkers.

Reductie klachten
het aantal klachten neemt af wegens e ciëntere en e ectievere productie op basis van de nieuwe verantwoordelijkheden en processen voortkomend uit de invoering van LPS.
Voornaamste kosten

Externe adviseurs
de inhuur van een extern adviseur voor begeleiding van implementatie- project en opleiden van medewerkers in het LPS.

Inzet medewerkers
uren besteed door medewerkers aan knelpuntanalyse, tests imple- mentatieplan, opstellen meetbare doelstellingen, etc.


Download de volledige publicatie

Kijk voor meer info op www.duurzameinzetbaarheid.nlTags: Organisatie
Planrs maakt gebruik van cookies