VitaliTIJD op het werk
Het geheim van duurzame inzetbaarheid


Dr. Ing. Ben Jansen; Rebecca Fruwert, MSc; Berina Kadic, MSc

Voor het eerst in Nederland is er onderzoek gedaan naar de rol van tijd in duurzame inzetbaarheid van personeel. De Stichting Time Design heeft een onderzoek gehouden waarbij aandacht is besteed aan tijdsaspecten in relatie tot het vermogen om te werken. De resultaten tonen het grote belang en de positieve rol van het effectief omgaan met tijd aan.

In het onderzoek van de Stichting Time Design is gekeken naar de manier waarop tijdgerelateerde eigenschappen samenhangen met indicatoren van work ability, zoals geluk, vitaliteit, eigenwaarde, werk-privé balans, burnout, ziekte, slaapkwaliteit en zelf ingeschatte prestatie.

Resultaten

Uit het onderzoek komt naar voren dat de volgende tijdgerelateerde eigenschappen een belangrijke en positieve rol spelen in het bevorderen van welzijn en de work ability van mensen:

  • een breed positief tijdsperspectief;
  • een relatief vroeg natuurlijk slaap-waak ritme (ochtend chronotype);
  • goed om kunnen gaan met slaaptekort;
  • weinig uitstelgedrag, veel stiptheid en vasthoudendheid aan taken;
  • de tijd als vriend zien.

VitaliTIJD

Bovenstaande resultaten horen bij het nieuwe begrip ‘VitaliTIJD’: de omstandigheid waarbij een persoon voor wat betreft zijn tijdeigenschappen optimaal in balans is met zichzelf en zijn omgeving en vanuit dat perspectief optimaal fit is. Dit kan voor een organisatie een positief effect hebben op de duurzame inzetbaarheid van personeel.

Lees hier meer: VitaliTIJD op het werk – WHITEPAPER – Stichting Time Design & spread the news!!


Bron : http://www.stichtingtimedesign.nl


Tags: Organisatie
Planrs maakt gebruik van cookies