Celon


Celon heeft praktische en flexibele oplossingen voor programma-, project-, portfolio- en resourcemanagers.


De software van Celon helpt u op praktische wijze met de planning en beheersing van Portfolio's, Programma's, Projecten en Resources. 

De volgende oplossingen kunnen gecombineerd of los worden gebruikt om flexibel invulling te geven aan de vraagstukken van de organisatie. Snel resultaat, zonder grootschalig invoeringsproject.

  • Programmamanagement
  • Portfoliomanagement
  • Resourcemanagement
  • Projectmanagement
  • Inzetplanning en Tijdregistratie
  • Risicomanagement


Celon heeft jarenlange ervaring opgedaan binnen diverse branches en sectoren. Zowel binnen de overheid en zorg als in het bedrijfsleven. De ervaringen zijn gebundeld in ‘best practices’, waarmee organisaties en instellingen snel resultaat kunnen behalen.

Over Celon

Met onze dienstverlening richten wij ons op het inzichtelijk maken van het verleden, het nu en de toekomst van uw programma en projecten. Wat zijn de doelstellingen, hoeveel is daarvan behaald en wat gaan we nog behalen, met andere woorden, liggen we op schema?
Dit doen wij door het beschikbaar stellen van passende software en door dienstverlening waarbij wij u op praktische wijze ondersteunen. De combinatie van beide aspecten leidt tot de juiste (management)informatie voor het maken van de juiste keuzes.

Website: www.celon.nl


Tags: Cloud , Capaciteitsmanagement , Risicomanagement , Projectmanagement
Planrs maakt gebruik van cookies